فعاليت های مركز

 مركز تحقيقات مراقبتهای روان جامعه نگر فعاليت های زير را ارائه می دهد.

  • توسعه و به‌كارگیری دانش و تئوری‌های مختلف در زمینه سلامت روان ‌جامعه‌نگر
  • تربیت متخصصین پژوهشگر و به‌كارگیری محققان
  • انجام تحقیقات بنیادی و كاربردی در جهت بررسی نیازهای جامعه و سیستم سلامت و به وي‍ژه سلامت روان به منظور كشف و ارائه روش‌های مختلف ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی در سطوح مختلف پیشگیری به فرد و خانواده
  • تهیه و تدوین برنامه‌هایی برای ارتقاء سلامت جامعه و پیشگیری از بیماری‌ها
  • برنامه‌ریزی و اجرای گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، ‌منطقه‌ای و بین‌المللی به منظور مشاركت، همكاری و همفكری با متخصصین برای معرفی توانایی‌های تحقیقاتی دانشكده و دستیابی به علوم و فن‌آوری جدید در جهت آگاه شدن از تحقیقات و به‌كارگیری نتایج آنها
  • انتشار دستاورد، راهكارها، راهبردها و خط مشی‌ها بر پايۀ پژوهش‌های انجام شده برای استفاده همكاران دانشگاهی و بالینی
  • تلاش برای برقراری ارتباط با جوامع علمی پژوهشی كشور و سایر كشورها و اجرای پروژه‌های مشترك در محدودۀ قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به منظور دستیابی به علوم و فن‌آوری جدید
 
مركز تحقيقات مراقبت های روان جامعه نگر
شيراز- ميدان نمازی- بيمارستان نمازی-دانشكده پرستاری و مامايی حضرت فاطمه (س)
كد پستی: 13119–71936
تلفن/تلفکس: 36474287-071
پست الکترونیک: cbpcrc@sums.ac.ir