اهداف مركز 
  • توسعه و به كارگیری دانش بشری در زمینه علم جامعه‌نگر
  • انجام پژوهش های بنیادی اپیدمیولوژیك و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائۀ خدمات بهداشتی درمانی كشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعۀ اسلامی
  • جمع‌آوری، تنظیم و طبقه‌بندی اسناد، مقالات و مدارك مربوطه و انتشار آنها
  • تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه‌ سلامت روان جامعه‌نگر
  • ترغیب، تشویق و به كارگیری محققین
  • كوشش در جلب توجه و همكاری مراكز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل كشور
  • همكاری علمی با مراكز تحقیقاتی و آموزشی سایر كشورها و سازمان‌های بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران
  • بررسی نیازهای جامعه و تلاش برای ارتقاء سطح سلامت روان و پیشگیری از اختلالات روانی در جامعه
  • تلاش برای توانمندسازی نیروی انسانی به منظور فعالیت در سه سطح پیشگیری
 
مركز تحقيقات مراقبت های روان جامعه نگر
شيراز- ميدان نمازی- بيمارستان نمازی-دانشكده پرستاری و مامايی حضرت فاطمه (س)
كد پستی: 13119–71936
تلفن/تلفکس: 36474287-071
پست الکترونیک: cbpcrc@sums.ac.ir