معرفی مركز

مركز تحقیقات مراقبت های روان جامعه نگر دانشگاه علوم پزشكی شیراز در سال ١٣٩٢ با دریافت موافقت نامه اصولی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به طور رسمی فعالیت خود را آغاز كرد. این مركز وابسته به دانشكده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س) بوده و در این دانشكده واقع است. تلاش بر این است تا با انجام پروژه های پژ‍وهشی و خدمات مشاوره ای در زمینه مراقبت های روان، گامی در جهت ارتقای سلامت روانی جامعه برداشته شود.
 
مركز تحقيقات مراقبت های روان جامعه نگر
شيراز- ميدان نمازی- بيمارستان نمازی-دانشكده پرستاری و مامايی حضرت فاطمه (س)
كد پستی: 13119–71936
تلفن/تلفکس: 36474287-071
پست الکترونیک: cbpcrc@sums.ac.ir