رسالت اصلی مراكز پژوهشی در دانشگاههای علوم پزشكی، ایجاد محیط و بستر مناسب برای تولید دانش و استفاده از آنها جهت حل مشکلات و ارتقاء سلامت جامعه در عرصه های مختلف است. هرچند بدلیل محدودیت منابع، امکان فعالیت در تمامی عرصه ها و پاسخگوئی به تمامی نیازهای پژوهشی جامعه امكان پذیر نمی باشد. لذا  تعیین اولویتهای پژوهشی براساس روش های علمی و واقع بینانه  یک اقدام مهم  در حوزه مدیریت پژوهش است.در این راستا براساس نیاز های جامعه اولویت های زیر در گروههای مختلف منظور شده است:

 
  اولویت های پژوهشی(کد: 40-3)

 

3-40-1 مطالعات اپیدمیولوژیک در زمینه سلامت روان و اختلال های روانی

3-40-1-1 شيوع اختلالات اضطرابی هراس ، اختلال وسواسي ، استرس پس از سانحه ، انواع ترس ها ، اختلال اضطراب ، ...)

3-40-1-2 شيوع اختلالات خلقی (ختلالات افسردگي ، اختلالات دوقطبي ، مانی ، ....)

3-40-1-3 شیوع اختلالات پسیکوتیک (اسكيزوفرني ، اختلال اسكيزوفرنيفرم، اختلال اسكيزوافكتيو ، اختلال هذياني و ...)

3-40-1-4 اختلالات عصبی- شناختی (دليريوم ها ، دمانس ها ، اختلالات نسياني ، اختلالات شناختي ديگر .... )

3-40-1-5 اختلالات تجزیه ای و شخصیتی

3-40-1-6 اختلالات  نوباوگی، کودکی،نوجوانی(اضطراب جدایی، اوتیسم،اختلال کمبود توجه،اختلال یادگیری، اختلالات تکاملی پراکنشی (pervasive) و سایکوز در کودکان  و...)

3-40-1-7 رفتارهای پرخطر زنان، مردان، و  نوجوانان(خشونت،خودکشی،مصرف سیگار،الکل،مواد،و رفتار جنسی نا ایمن، و ....)

3-40-1-8 خشونت و سوء رفتار با کودکان، سالمندان، و سایر گروهای آسیب پذیر

3-40-1-9 سلامت روان دانش آموزان و  مشکلات روانی و اخلاقی آنان

3-40-1-10 بهداشت روان در سیستم مراقبت های بهداشتی

            3-40-1-10-1 سلامت روان بیماران بستری دربیمارستان

            3-40-1-10-2 سلامت روان بیماران و مراقبین آنها در زمان ترخیص

            3-40-1-10-3 سلامت روان کارکنان

3-40-1-11 بهداشت روان خانواده

3-40-1-12 سلامت دوران بارداری و باروری ( ختم های ناموفق حاملگی ها، سقط های مکرر و نازایی و ....)

3-40-1-13 پیامد های اجتماعی ازدواج های خویشاوندی، زودرس و ازدواج با افراد حامل و ناقل ژن معیوب

3-40-1-14 سلامت روان مثبت (امیدواری،شادی،رضایت از زندگی، خودکارآمدی، عزت نفس،سازگاری و....)

3-40-1-15 بررسی  نگرش ، دانش، و تجارب بیماران، خانواده ، مراقبین و کارکنان

3-40-1-16 سلامت روانی-جنسی

 

 

 

3-40-2 تاثیر عوامل فردی و محیطی بر سلامت روان و اختلالات روانی:                                     

3-40-2-1 تاثیرعوامل فردی(ژنتیک و فیزیولوژی،جنسیت،باورها و اعتقادات فردی،داشتن مهارت های زندگی، نحوه رویارویی با عو.امل اضطراب انگیز محیطی و اجتماعی و...)

3-40-2-2 نقش عوامل اجتماعی بر سلامت و اختلالات روانی (حمايت‌هاي اجتماعي،سلامت اجتماعی،کیفیت روابط اجتماعی،مشارکت اجتماعی،رضایت از محیط اجتماعی، ، دسترسی به مراقبت های بهداشتی، بهداشت روان جامعه و ....)

3-40-2-3 نقش عوامل اقتصادی برسلامت روان(بیکاری و فقر، امنیت ورضایت شغلی،درآمد منصفانه،محیط کار مناسب،نقض حقوق افراد و تبعیض،دسترسی به خدمات،......)

3-40-2-4 نقش فرهنگ و ارزشها در سلامت روان (سواد سلامت روان،عوامل مذهبی-معنوی،نگرش ها،کلیشه ها و باورهای منفی و .....)

3-40-2-5 تاثیر محیط خانواده بر سطح سلامت جسمی و روانی (روابط بین اعضای خانواده، سلامت روان خانواده،رابطه والد با کودک،حمایت بیش از حد، محرومیت های عاطفی،تضاد بین نسلی، خشونت علیه زنان و ...)

3-40-2-6 فرآیندهای عاطفی آسیب زا در حوادث و رویدادها

 

3-40-3 اقدامات درمانی ، مراقبتی ، و بازتوانی روانی -  اجتماعی در زمینه سلامت روان و اختلالات مربوط به آن:

3-40-3-1 مداخلات معنوی-مذهبی

3-40-3-2 مداخلات شناختی-رفتاری

3-40-3-3 مداخلات روانی- آموزشی

3-40-3-4 مداخلات خانواده محور

3-40-3-5 مداخلات مبتنی بر نظریه ها و الگوها و مدل ها (مثال: الگوی سازگاری روی...)

3-40-3-6 طب مکمل و جایگزین ( ریلکسیشن ، ماساژ درمانی، مدیتیشن و ..)

3-40-3-7 تغذیه و سلامت روان

3-40-3-8 اثر بخشی مداخلات روان شناسی مثبت نگر (امید درمانی، خنده درمانی،هنر درمانی، ذهن آگاهی و ...)

3-40-3-9 توانبخشی روانی- اجتماعی

3-40-3-10 مداخلات روان درمانی حمایتی گروهی

3-40-3-11 حمایت های روانی- اجتماعی

3-40-3-12 ارایه خدمات درمانی و مراقبتی و بهداشت روان به افراد جامعه

3-40-3-13 آموزش مهارتهای زندگی و مهارت های مقابله با تنش

3-40-3-14 راهکارهای پیشگیری و درمانی مبتنی بر شواهد و شرایط جامعه

3-40-3-15 مشاوره

 

3-40-4 نقش فن آوري اطلاعات(تله نرسینگ، تله مدیسین،پیامک، تلفن و ..) در  سلامت روان و اختلالات روانی :

3-40-4-1 اخلاق و فناوری اطلاعات

3-40-4-2 نقش فناوری در ارتقاء سلامت روان

3-40-4-3 نقش فن آوری اطلاعات در اختلالات جسمی- روانی

3-40-4-4 معضلات اجتماعی فناوری اطلاعات

3-40-4-5 آسیب شناسی فرهنگی فناوری مدرن و نفش رسانه ها

3-40-4-6 تاثیر فناوری اطلاعات و اینترنت بر فرهنگ جوامع

3-40-4-7 کاربرد فناوری اطلاعات در محیط های یادگیری

3-40-4-8 آسیب های فناوری اطلاعات در خانواده

3-40-4-9 تعاملات مجازی

 

 

3-40-5  هنجاریابی آزمون ها:

3-40-5-1 طراحی و هنجاریابی آزمون ها

3-40-5-2 روانسنجی  آزمون ها

 

3-40-6 بررسی نیازهای مرتبط با سلامت روان

3-40-6-1  نیاز سنجی روانی و مراقبتی بیماران مبتلا به اختلالات روان

3-40-6-2  نیاز سنجی روانی و مراقبتی خانواده بیماران روانی (کودکان، نوجوانان، بزرگسالان، و سالمندان)

3-40-6-3 نیاز سنجی آموزشی کادر بهداشتی و درمانی و سایر کارکنان بخش های روان

3-40-6-4 نیازسنجی آموزشی و روانی جامعه

3-40-6-5 نیازسنجی کودکان بی سرپرست و مراکز نگهداری از آنها

3-40-6-6 نیاز سنجی روانی سالمندان و خانواده آنها
3-40-6-7 نیاز سنجی آموزشی و روانی گروه های پر خطر و خانواده ی آنها

 

 

 
مركز تحقيقات مراقبت های روان جامعه نگر
شيراز- ميدان نمازی- بيمارستان نمازی-دانشكده پرستاری و مامايی حضرت فاطمه (س)
كد پستی: 13119–71936
تلفن/تلفکس: 36474287-071
پست الکترونیک: cbpcrc@sums.ac.ir