رسالت اصلی مراكز پژوهشی در دانشگاههای علوم پزشكی، ایجاد محیط و بستر مناسب برای تولید دانش و استفاده از آنها جهت حل مشکلات و ارتقاء سلامت جامعه در عرصه های مختلف است. هرچند بدلیل محدودیت منابع، امکان فعالیت در تمامی عرصه ها و پاسخگوئی به تمامی نیازهای پژوهشی جامعه امكان پذیر نمی باشد. لذا  تعیین اولویتهای پژوهشی براساس روش های علمی و واقع بینانه  یک اقدام مهم  در حوزه مدیریت پژوهش است.در این راستا براساس نیاز های جامعه اولویت های زیر در گروههای مختلف منظور شده است:

 
  اولویت های پژوهشی (کد: 40-3)

 

3-40-1 مطالعات اپیدمیولوژیک در زمینه سلامت روان و اختلالات روانی

3-40-1-1 شيوع اختلالات اضطرابی، هراس، اختلال وسواسي، استرس پس از سانحه، انواع ترس ها،اختلال اضطراب و ...)
3-40-1-2 شيوع اختلالات خلقی (اختلالات افسردگي، اختلالات دوقطبي،مانی و ....)
3-40-1-3 شیوع اختلالات پسیکوتیک (اسكيزوفرني، اختلال اسكيزوفرنيفرم، اختلال اسكيزوافكتيو، اختلال هذياني و ...)
3-40-1-4 اختلالات عصبی- شناختی (دليريوم ها، دمانس ها، اختلالات نسياني، اختلالات شناختي ديگر و ... )
3-40-1-5 اختلالات تجزیه ای و شخصیتی
3-40-1-6 اختلالات نوباوگی، کودکی، نوجوانی (اضطراب جدایی، اوتیسم، اختلال کمبود توجه، اختلال یادگیری، اختلالات تکاملی پراکنشی (pervasive) و سایکوز در کودکان و...)
3-40-1-7 رفتارهای پرخطر زنان، مردان و نوجوانان (خشونت، خودکشی، مصرف سیگار، الکل، مواد، رفتار جنسی نا ایمن و...)
3-40-1-8 خشونت و سوء رفتار با کودکان، سالمندان، و سایر گروهای آسیب پذیر
3-40-1-9 سلامت روان دانش آموزان و  مشکلات روانی و اخلاقی آنان
3-40-1-10 بهداشت روان در سیستم مراقبت های بهداشتی
            3-40-1-10-1 سلامت روان بیماران بستری در بیمارستان
            3-40-1-10-2 سلامت روان بیماران و مراقبین آنها در زمان ترخیص
            3-40-1-10-3 سلامت روان کارکنان
3-40-1-11 بهداشت روان خانواده
3-40-1-12 سلامت دوران بارداری و باروری ( ختم های ناموفق حاملگی ها، سقط های مکرر و نازایی و...)
3-40-1-13 پیامد های اجتماعی ازدواج های خویشاوندی، زودرس و ازدواج با افراد حامل و ناقل ژن معیوب
3-40-1-14 سلامت روان مثبت (امیدواری، شادی، رضایت از زندگی، خودکارآمدی، عزت نفس، سازگاری و...)
3-40-1-15 بررسی نگرش، دانش، تجارب بیماران، خانواده، مراقبین و کارکنان
3-40-1-16 سلامت روانی-جنسی

3-40-2 تاثیر عوامل فردی و محیطی بر سلامت روان و اختلالات روانی
                                    

3-40-2-1 تاثیرعوامل فردی (ژنتیک و فیزیولوژی، جنسیت، باورها و اعتقادات فردی، داشتن مهارت های زندگی، نحوه رویارویی با عوامل اضطراب انگیز محیطی و اجتماعی و...)
3-40-2-2 نقش عوامل اجتماعی بر سلامت و اختلالات روانی (حمايت‌هاي اجتماعي، سلامت اجتماعی، کیفیت روابط اجتماعی، مشارکت اجتماعی، رضایت از محیط اجتماعی، دسترسی به مراقبت های بهداشتی، بهداشت روان جامعه و...)
3-40-2-3 نقش عوامل اقتصادی برسلامت روان (بیکاری و فقر، امنیت ورضایت شغلی، درآمد منصفانه، محیط کار مناسب، نقض حقوق افراد و تبعیض، دسترسی به خدمات و...)
3-40-2-4 نقش فرهنگ و ارزشها در سلامت روان (سواد سلامت روان، عوامل مذهبی-معنوی، نگرش ها، کلیشه ها، باورهای منفی و...)
3-40-2-5 تاثیر محیط خانواده بر سطح سلامت جسمی و روانی (روابط بین اعضای خانواده، سلامت روان خانواده، رابطه والد با کودک، حمایت بیش از حد، محرومیت های عاطفی، تضاد بین نسلی، خشونت علیه زنان و...)
3-40-2-6 فرآیندهای عاطفی آسیب زا در حوادث و رویدادها

3-40-3 اقدامات درمانی ، مراقبتی ، و بازتوانی روانی -  اجتماعی در زمینه سلامت روان و اختلالات مربوط به آن

3-40-3-1 مداخلات معنوی-مذهبی
3-40-3-2 مداخلات شناختی-رفتاری
3-40-3-3 مداخلات روانی- آموزشی
3-40-3-4 مداخلات خانواده محور
3-40-3-5 مداخلات مبتنی بر نظریه ها و الگوها و مدل ها (مثال: الگوی سازگاری روی...)
3-40-3-6 طب مکمل و جایگزین ( ریلکسیشن، ماساژ درمانی، مدیتیشن و ..)
3-40-3-7 تغذیه و سلامت روان
3-40-3-8 اثر بخشی مداخلات روان شناسی مثبت نگر (امید درمانی، خنده درمانی، هنر درمانی، ذهن آگاهی و...)
3-40-3-9 توانبخشی روانی- اجتماعی
3-40-3-10 مداخلات روان درمانی حمایتی گروهی
3-40-3-11 حمایت های روانی- اجتماعی
3-40-3-12 ارائه خدمات درمانی و مراقبتی و بهداشت روان به افراد جامعه
3-40-3-13 آموزش مهارتهای زندگی و مهارت های مقابله با تنش
3-40-3-14 راهکارهای پیشگیری و درمانی مبتنی بر شواهد و شرایط جامعه
3-40-3-15 مشاوره

3-40-4 نقش فن آوري اطلاعات(تله نرسینگ، تله مدیسین،پیامک، تلفن و ..) در  سلامت روان و اختلالات روانی
 

3-40-4-1 اخلاق و فناوری اطلاعات
3-40-4-2 نقش فناوری در ارتقاء سلامت روان
3-40-4-3 نقش فن آوری اطلاعات در اختلالات جسمی- روانی
3-40-4-4 معضلات اجتماعی فناوری اطلاعات
3-40-4-5 آسیب شناسی فرهنگی فناوری مدرن و نفش رسانه ها
3-40-4-6 تاثیر فناوری اطلاعات و اینترنت بر فرهنگ جوامع
3-40-4-7 کاربرد فناوری اطلاعات در محیط های یادگیری
3-40-4-8 آسیب های فناوری اطلاعات در خانواده
3-40-4-9 تعاملات مجازی

3-40-5  هنجاریابی آزمون ها

3-40-5-1 طراحی و هنجاریابی آزمون ها
3-40-5-2 روانسنجی  آزمون ها

 3-40-6 بررسی نیازهای مرتبط با سلامت روان

3-40-6-1  نیاز سنجی روانی و مراقبتی بیماران مبتلا به اختلالات روان
3-40-6-2  نیاز سنجی روانی و مراقبتی خانواده بیماران روانی (کودکان، نوجوانان، بزرگسالان و سالمندان)
3-40-6-3 نیاز سنجی آموزشی کادر بهداشتی و درمانی و سایر کارکنان بخش های روان
3-40-6-4 نیازسنجی آموزشی و روانی جامعه
3-40-6-5 نیازسنجی کودکان بی سرپرست و مراکز نگهداری از آنها
3-40-6-6 نیاز سنجی روانی سالمندان و خانواده آنها
3-40-6-7 نیاز سنجی آموزشی و روانی گروه های پر خطر و خانواده ی آنها

 

 

 
مركز تحقيقات مراقبت های روان جامعه نگر
شيراز- ميدان نمازی- بيمارستان نمازی-دانشكده پرستاری و مامايی حضرت فاطمه (س)
كد پستی: 13119–71936
تلفن/تلفکس: 36474287-071
پست الکترونیک: cbpcrc@sums.ac.ir