نظرسنجی وب سایت

خواهشمند است نظر خود را درباره وب سایت مرکز تحقیقات مراقبت های روان جامعه نگر، اعلام فرمایید.
گرافیک وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟ ضعیف
متوسط
خوب
محتوای اطلاعاتی وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟ ضعیف
متوسط
خوب
سهولت دسترسی به مطالب مورد نیاز را چگونه ارزیابی می کنید؟ ضعیف
متوسط
خوب
لطفا هر گونه نظر و پیشنهاد برای بهبود وب سایت را بیان فرمایید:
متن تصویر*
Reload
    
مركز تحقيقات مراقبت های روان جامعه نگر
شيراز- ميدان نمازی- بيمارستان نمازی-دانشكده پرستاری و مامايی حضرت فاطمه (س)
كد پستی: 13119–71936
تلفن/تلفکس: 36474287-071
پست الکترونیک: cbpcrc@sums.ac.ir