مركز تحقیقات مراقبت های روان جامعه نگر دانشگاه علوم پزشكی شیراز با دریافت موافقت نامه اصولی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در سال ١٣٩٢ به طور رسمي فعالیت خود را آغاز كرد. این مركز وابسته به دانشكده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س) بوده و در این دانشكده واقع است و تلاش دارد تا با انجام پروژه های پژ‍وهشی و خدمات مشاوره ای در زمینه مراقبت های روان، گامی در جهت ارتقای سلامت روانی جامعه بردارد.

Feature Slides

برگزاری كارگاه End Note توسط بخش دانشجويی1393-8-17

با اطلاع می رساند،

كارگاه EndNote روز شنبه 24 آبان از ساعت 8 الي 12 در محل كتابخانه دانشكده پرستاری و مامايی حضرت فاطمه (س) برگزار خواهد گرديد از علاقمندان كه در مقطع كارشناسی ارشد اين دانشكده مشغول به تحصيل می باشند دعوت به عمل می آيد.

مركز تحقيقات مراقبتهای روان جامعه نگر