مركز تحقیقات مراقبت های روان جامعه نگر دانشگاه علوم پزشكی شیراز با دریافت موافقت نامه اصولی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در سال ١٣٩٢ به طور رسمي فعالیت خود را آغاز كرد. این مركز وابسته به دانشكده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س) بوده و در این دانشكده واقع است و تلاش دارد تا با انجام پروژه های پژ‍وهشی و خدمات مشاوره ای در زمینه مراقبت های روان، گامی در جهت ارتقای سلامت روانی جامعه بردارد.

Feature Slides

برگزاری یازدهمین همایش سراسری مراقبت خانواده محور1394-1-26

به اطلاع می رساند یازدهمین همایش سراسری "مراقبت خانواده محور"  با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مرکز تحقیقات مراقبت های روان جامعه نگر، دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س) در تاریخ های 6 و 7 اردیبهشت ماه 94 در سالن صدرا و سینا برگزار می گردد.

آدرس دبیرخانه: شیراز، میدان نمازی، دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)

کد پستی: 7193613119

صندوق پستی: 713451359

تلفن: 07136474254

ایمیل: fbcare@sums.ac.ir

وب سایت: fbcare.sums.ac.ir