مركز تحقیقات مراقبت های روان جامعه نگر دانشگاه علوم پزشكی شیراز با دریافت موافقت نامه اصولی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در سال ١٣٩٢ به طور رسمي فعالیت خود را آغاز كرد. این مركز وابسته به دانشكده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س) بوده و در این دانشكده واقع است و تلاش دارد تا با انجام پروژه های پژ‍وهشی و خدمات مشاوره ای در زمینه مراقبت های روان، گامی در جهت ارتقای سلامت روانی جامعه بردارد.

Feature Slides

انتخاب مسئول بخش دانشجویی مرکز به عنوان پژوهشگر برتر1394-12-3

سرکار خانم معصومه رامبد، مسئول بخش دانشجویی مرکز موفق به کسب عنوان پژوهشگر برتر بخش دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گردیدند.