رئيس مركز

 

دکتر سکینه غلام زاده 

مرتبه علمی: استادیار
سمت:سرپرست مركز 

مدرک تحصیلی: PhD سالمندشناسی
پست الکترونیک: 
sakinghsir@yahoo.com
CV

 
  
   
   
   
مركز تحقيقات مراقبت های روان جامعه نگر
شيراز- ميدان نمازی- بيمارستان نمازی-دانشكده پرستاری و مامايی حضرت فاطمه (س)
كد پستی: 13119–71936
تلفن/تلفکس: 36474287-071
پست الکترونیک: cbpcrc@sums.ac.ir