رئيس مركز

 

دکتر فرخنده شريف  

مرتبه علمی: استاد
سمت: رئيس مركز و عضو هيأت مؤسس

مدرک تحصیلی: PhD روان پرستاری
پست الکترونیک: fsharif@sums.ac.ir
CV

 
  
   
   
   
مركز تحقيقات مراقبت های روان جامعه نگر
شيراز- ميدان نمازی- بيمارستان نمازی-دانشكده پرستاری و مامايی حضرت فاطمه (س)
كد پستی: 13119–71936
تلفن/تلفکس: 36474287-071
پست الکترونیک: cbpcrc@sums.ac.ir