بخش دانشجویی


مسئول بخش دانشجويی                   
نام و نام خانوادگی: معصومه رامبد
سمت: مسئول بخش دانشجويی
مدرک تحصیلی:    پرستاریPhD
پست الکترونیک:rambodma@yahoo.com
CV
 
 
مركز تحقيقات مراقبت های روان جامعه نگر
شيراز- ميدان نمازی- بيمارستان نمازی-دانشكده پرستاری و مامايی حضرت فاطمه (س)
كد پستی: 13119–71936
تلفن/تلفکس: 36474287-071
پست الکترونیک: cbpcrc@sums.ac.ir