اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


 

تعداد: 15  |  صفحات:  1  2 

فراخوان جذب هیات علمی ضریب کا/ قراردادی برای مرکز تحقیقات مراقبت های روان جامعه نگر
   
    1396-8-10
    ادامه ...

کسب رتبه ی دوم دانشگاه توسط مرکز تحقیقات مراقبت های روان جامعه نگر در بین مراکز تحقیقات بالینی یک تا سه سال فعایت در سال 94
   
    1396-4-19
    ادامه ...

انتخاب مسئول بخش دانشجویی مرکز به عنوان پژوهشگر برتر
   
    1394-12-3
    ادامه ...

کسب رتبه اول دانشگاه و پنجم کشوری توسط مرکز تحقیقات مراقبتهای روان جامعه نگر در بین مراکز دارای سه سال سابقه
   
    1394-9-25
    ادامه ...

برگزاری یازدهمین همایش سراسری مراقبت خانواده محور
   
    1394-1-26
    ادامه ...

برگزاری كارگاه End Note توسط بخش دانشجويی
   
    1393-8-17
    ادامه ...

فعاليتها و همكاری مركز تحقيقات مراقبتهای پرستاری با سازمان جهانی بهداشت
   
    1393-7-30
    ادامه ...

انتخاب عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مراقبتهای روان جامعه نگر به عنوان مامای نمونه کشوری
   
    1393-3-31
    ادامه ...

كارگاه مقدماتی تحقيق كيفی
   
    1392-10-9
    ادامه ...

برگزاری سری دوم كارگاه اختراع و ابداع
   
    1392-8-29
    ادامه ...

مركز تحقيقات مراقبت های روان جامعه نگر
شيراز- ميدان نمازی- بيمارستان نمازی-دانشكده پرستاری و مامايی حضرت فاطمه (س)
كد پستی: 13119–71936
تلفن/تلفکس: 36474287-071
پست الکترونیک: cbpcrc@sums.ac.ir