اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


برگزاری سری اول كارگاههای اختراع و ابداع1392-8-29

مركز تحقيقات مراقبتهای روان جامعه نگر برگزار می كند:

به استحضار می رساند، كارگاه ابداع ، اختراع و ثبت آن توسط سركار خانم فروهری مدير دفتر اختراعات دانشگاه علوم پزشكی شيراز در روز يك شنبه مورخ  3  آذر ماه 92 ساعت  17-15  در كلاس شماره   1   دانشكده پرستاری و مامايی حضرت فاطمه (س) برگزار می گردد. از علاقمندان تقاضا می شود جهت ثبت نام در اين كارگاه به ساختمان شماره 3، طبقه دوم، دفتر مركز تحقيقات مراقبتهای روان جامعه نگر مراجعه كنند و يا با شماره داخلی 221 تماس بگيرند.

 
مركز تحقيقات مراقبت های روان جامعه نگر
شيراز- ميدان نمازی- بيمارستان نمازی-دانشكده پرستاری و مامايی حضرت فاطمه (س)
كد پستی: 13119–71936
تلفن/تلفکس: 36474287-071
پست الکترونیک: cbpcrc@sums.ac.ir