اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


انتخاب عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مراقبتهای روان جامعه نگر به عنوان مامای نمونه کشوری1393-3-31

سرکار خانم صدیقه فروهری، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات مراقبتهای روان جامعه نگر به عنوان مامای نمونه کشوری برگزیده شدند.

 
مركز تحقيقات مراقبت های روان جامعه نگر
شيراز- ميدان نمازی- بيمارستان نمازی-دانشكده پرستاری و مامايی حضرت فاطمه (س)
كد پستی: 13119–71936
تلفن/تلفکس: 36474287-071
پست الکترونیک: cbpcrc@sums.ac.ir