اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


برگزاری كارگاه End Note توسط بخش دانشجويی1393-8-17

با اطلاع می رساند،

كارگاه EndNote روز شنبه 24 آبان از ساعت 8 الي 12 در محل كتابخانه دانشكده پرستاری و مامايی حضرت فاطمه (س) برگزار خواهد گرديد از علاقمندان كه در مقطع كارشناسی ارشد اين دانشكده مشغول به تحصيل می باشند دعوت به عمل می آيد.

مركز تحقيقات مراقبتهای روان جامعه نگر

 
مركز تحقيقات مراقبت های روان جامعه نگر
شيراز- ميدان نمازی- بيمارستان نمازی-دانشكده پرستاری و مامايی حضرت فاطمه (س)
كد پستی: 13119–71936
تلفن/تلفکس: 36474287-071
پست الکترونیک: cbpcrc@sums.ac.ir