اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


انتخاب مسئول بخش دانشجویی مرکز به عنوان پژوهشگر برتر1394-12-3

سرکار خانم معصومه رامبد، مسئول بخش دانشجویی مرکز موفق به کسب عنوان پژوهشگر برتر بخش دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گردیدند.

 
مركز تحقيقات مراقبت های روان جامعه نگر
شيراز- ميدان نمازی- بيمارستان نمازی-دانشكده پرستاری و مامايی حضرت فاطمه (س)
كد پستی: 13119–71936
تلفن/تلفکس: 36474287-071
پست الکترونیک: cbpcrc@sums.ac.ir