خدمات حوزه پژوهش

 
-          تصویب و اجرای طرح‌های پژوهشی جامعه نگر به منظور ارتقاء سلامت روان جامعه
-          تشویق و ترغیب محققان و دانشجویان برای مشارکت در امور پژوهشی و برنامه های آموزشی
-          تشویق و ترغیب شورای پژوهشی دانشجویی به ارائه ی طرح های پژوهشی
-          تهیه و چاپ مقالات در مجلات داخلی و خارجی
-           معرفی گرانت‌های خارجی
-          همكاری با مراكز تحقیقاتی داخل و خارج از کشور
-          تلاش در جهت  معادل سازی منطقی فعالیت پژوهشی اساتید با واحد موظف آموزشی آنان
-          جلب و همکای ناشران معتبر در چاپ و انتشار کتب تألیفی و ترجمه ای
-          برقراری ارتباط با دفاتر آموزشی و پژوهشی بيمارستان ها و تشويق پرستاران برای مشارکت در فعاليت های آموزشی و پژوهش مرکز
 
مركز تحقيقات مراقبت های روان جامعه نگر
شيراز- ميدان نمازی- بيمارستان نمازی-دانشكده پرستاری و مامايی حضرت فاطمه (س)
كد پستی: 13119–71936
تلفن/تلفکس: 36474287-071
پست الکترونیک: cbpcrc@sums.ac.ir