خدمات حوزه آموزش

برگزاری كارگاه ها، دوره های آموزشی، باز آموزی، سمينارها و هما
يش های علمی-پژوهشی و همچنین انتشار مطالب آموزشی در وب سایت مرکز.

جهت مشاهده مطالب آموزشی اینجا را کلیک کنید.

 
مركز تحقيقات مراقبت های روان جامعه نگر
شيراز- ميدان نمازی- بيمارستان نمازی-دانشكده پرستاری و مامايی حضرت فاطمه (س)
كد پستی: 13119–71936
تلفن/تلفکس: 36474287-071
پست الکترونیک: cbpcrc@sums.ac.ir